Extra mestput voor meer vast mest bij biologisch melkveebedrijf

Biologisch melkveehouder Mattias Verhoef uit het Zuid-Hollandse Brandwijk wilde graag meer doen met vaste mest, maar de koeien liepen in een traditionele ligboxenstal. Samen met DLV Advies heeft hij een oplossing bedacht. Hij maakt nu gebruik van een mestrobot en een nieuwe mestput achter de stal.

De stal werd 10 jaar geleden gebouwd met een emissiearme vloer, met om de 1,20 meter een spleet die de dunne fractie afvoert. De provincie Zuid-Holland was geïnteresseerd om mee te denken, omdat een systeem voor vaste mest uit een ligboxenstal ook voor andere melkveehouders wel interessant kon zijn. Samen met DLV Advies, is dit voorjaar gezocht naar een oplossing.


De oplossing werd gevonden in de bouw van een verdiepte mestput aan de achterkant van de stal en een nieuwe type mestrobot. De put is aan de bovenkant voorzien van een rooster met een opstapje, zodat de koeien eroverheen kunnen om het weiland in te kunnen. Tegelijkertijd is de put voorzien van een talud, zodat Verhoef er met een kleine shovel in en uit kan. De melkveehouder rekent erop dat hij nu circa 60% van de vaste mest op deze manier in de put krijgt. 


De mest wordt gemengd met riet of ander natuurmaaisel afkomstig van Staatsbosbeheer of het waterschap. Daarnaast heeft melkveehouder stromest uit de potstal waar de droge koeien staan. Van alle mest maakt hij een bokashi-hoop onder een zeil. Het systeem is operationeel sinds mei. De dunne fractie in de mestput blijft beschikbaar als snelle meststof.


Inclusief de nieuwe mestrobot kostte de bouw van de mestput, waarvoor ook nog geheid moest worden, circa 100.000 euro. De provincie Zuid-Holland heeft hierin bijgedragen. Want het gebruik van meer vaste mest leidt behalve tot minder uitspoeling ook tot meer biodiversiteit. En daarnaast zal er ook sprake zijn van emissiereductie in de stal, omdat de urine nog steeds versneld wordt afgevoerd.

Bron: DLV Advies, 16/11/2023
Publicatie: 16-11-2023