Friese Milieufederatie plaatst position paper over monomestvergisting

De Friese Milieufederatie (FMF) heeft de groeiende belangstelling voor monomestvergisting geconstateerd en hierover een position paper geplaatst. FMF is niet per definitie voor of tegen maar ziet zeker een aantal nadelen en benoemt een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Hiervoor roept het de provincie Friesland op om een routekaart te ontwikkelen.

FMF erkent dat met monomestvergisting een bijdrage aan de energietransitie wordt geleverd, en stelt ook dat het (voor hen: tijdelijk) een bijdrage kan leveren aan de overgang naar natuurinclusieve landbouw.
Daartegenover stelt FMF dat ze tegen de productie van mest zijn omdat ze een krimp van de veestapel nastreven. Ook zien ze lokale weerstand tegen de komst van vergistingsinstallaties omdat omwonenden vrezen voor overlast door stank, extra verkeersbewegingen en een inbreuk op het landschap.
Verder is voor hen nog veel onduidelijk over stikstofreductie en de kwaliteit van digestaat voor de bodem. Ook andere vragen moeten nog worden beantwoord.

Voor FMF is het duidelijk dat er maatwerkoplossingen moeten komen waar installaties wel en niet kunnen worden geplaatst. Hierbij is de locatie en de opstelling van installaties op boerenerven en bedrijventerreinen belangrijk.
Het heeft FMF’s voorkeur om burgers te laten participeren waarbij minimaal 50% van het geproduceerde gas ‘lokaal eigendom’ moet worden.

FMF doet aan provincie Friesland de oproep om een routekaart te ontwikkelen.
Het position paper is hier te lezen.

Friese Milieufederatie plaatst position paper over monomestvergisting
Auteur: Jan Roefs
Bron: Friese Milieufederatie
Publicatie: 15-09-2023