'Kosten mestafzet gaan richting nul'

Harm en Teun Wientjes uit het Brabantse Oploo runnen samen een melkveehouderij met 230 koeien. De broers zijn erin geslaagd met behulp van innovatie de stikstof- en methaanuitstoot op het bedrijf sterk te verminderen. De kosten voor de mestafzet gaan daarbij richting nul, waar deze in het verleden nog 50.000 euro per jaar bedroegen.

Het bedrijf heeft een monomestvergister. Het biogas wordt via een verbrandingsmotor omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit gaat naar het net en de warmte wordt benut in een ammoniakstripper. Daarmee zorgt wordt ammoniak in de dunne fractie van het digestaat afgevangen en geconcentreerd opgevangen als kunstmestvervanger. De dikke fractie gaat deels naar particulieren en hoveniers.


Het melkveebedrijf produceert 7.000 ton mest per jaar. In het verleden moest er vanwege een overschot aan stikstof jaarlijks 3.000 ton mest worden afgevoerd. Dat kostte jaarlijks 50.000 euro. Met de mestvergister zijn er alleen nog kosten voor de afzet van dikke fractie. Daar staat een besparing op kunstmest tegenover. De opbrengst van de opgewekte energie staat ongeveer gelijk aan de kosten en afschrijving van de installaties.

Bron: Nieuwe Oogst, 08/06/2023
Publicatie: 09-06-2023