Biologisch melkveehouder experimenteert met biomeiler

Biologisch melkveehouder Eric Lamers uit het Brabantse Vortum-Mullem gebruikte de warmte van zijn mesthoop die hij wint via een biomeiler om de vloer van een bedrijfsgebouw te verwarmen. Bacteriën breken de mest en het stro af tot compost en bij die omzetting kan de temperatuur tot 80 graden oplopen. 

In een container legde Lamers een warmtewisselaar aan gebaseerd op 500 meter kunststof slangen waar hij water doorheen kan pompen. Daarna bracht hij er mest op. Om de bacteriën extra te activeren, besproeide hij de hoop met water. De waterslangen verbond hij met de verwarmingsbuizen in de vloer van een koffiehuis, dat hij bij zijn bedrijf heeft. In de toekomst wil Lamers via een composthoop gas winnen en opslaan in een tank.


De biomeiler van melkveehouder Eric Lamers is rechthoekig. Doorgaans is een biomeiler rond en maximaal 3 meter hoog. De zijwanden worden gemaakt van sterk gaas, zoals betonijzer, hekwerk of pellets, en eventueel bekleed met plastic zeil of rietmatten. De vulling bestaat vaak uit houtsnippers en blijft circa 18 maanden warm. Een biomeiler met een doorsnede van 8 meter en ruim 200 kubieke meter houtsnippers levert continu tussen de 7 en 11 kilowatt warmte.

Bron: Nieuwe Oogst, 01/12/2022
Publicatie: 02-12-2022