Nutribudget

Het NutriBudget project heeft als doel om nutriëntenstromen en -budgetten van agrarische systemen te optimaliseren. Via een geïntegreerd nutriëntmanagementplatform worden zowel boeren als nationale en regionale beleidsmakers gefaciliteerd in het maken van duurzame keuzes op het gebied van nutriëntenmanagement in de landbouw.

Dit gebeurt op basis van een inschatting van de gewasbehoefte, de bodemleverantie en de onvermijdelijke verliezen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen conventionele, agro-ecologische en biologische agrarische bedrijfssystemen.

Het nutriëntenmanagement op een bedrijf wordt geëvalueerd aan de hand van een set kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op het gebied van bodem -en waterkwaliteit, broeikasgasemissies, biodiversiteit, en gewasopbrengst -en kwaliteit.

Website project: deze link
Uitvoerder: Wageningen Universiteit en Research
Financier: Ministerie van LNV
Looptijd: 2022-2026

Nutribudget
Auteur: Jan Roefs
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 22-07-2022