Leerreis Nutriëntenkringloop

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om (bestaande) kennis rondom het sluiten van de nutriëntenkringloop te bundelen, te verdiepen en over te dragen naar de landbouwpraktijk. Op basis van van eigen vragen en interesse kunnen deskundigen profiteren van de kennis en kunde die in Nederland aanwezig is, maar die in de veelheid aan projecten nu nog versnipperd aanwezig is.

Om dit te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd, o.a.:

  • Er worden drie thematische groepen (communities) gevormd, waar deskundigen uit de landbouw, adviseurs, onderzoekers e.d. kennis delen rondom de thema's:
    • Mestverwaarding
    • Sluiten van kringlopen op regionaal niveau (grondgebonden veehouderij)
    • Gebruik van organische nevenstromen ter verbetering van bodemkwaliteit en gewasopbrengsten
  • In een samenwerking tussen Groen Kennisnet (Wageningen UR) en NCM wordt informatie (artikelen, projecten, projectresultaten, informatie uit databases, presentaties, video’s, enz. enz.) gebundeld. Deze komt beschikbaar via de website van NCM en het nieuwe kennisportaal ‘Nutriëntenkringloop’ van Groen Kennisnet.

Op deze wijze wordt het voor mensen die in projecten e.d. werkzaam zijn gemakkelijker om op basis van de eigen behoefte en interesse in contact te komen met andere deskundigen en informatie.

Doelgroep van het project is breed: mensen die - met of zonder projecten - willen leren en experimenteren met oplossingen om de nutriëntenkringloop te sluiten; specifiek gaat het om boeren en tuinders, mestverwerkers, loonwerkers, hun adviseurs, toeleveranciers en afnemers, projectleiders, onderzoekers en andere deskundigen.

Looptijd project: 1-1-2021 t/m 31-12-2022, met als doel de communities daarna voort te zetten.
Soort project: Kennis op Maat
Projectpartners: Regiebureau POP, Topsector Agri & Food, ZLTO en NCM

Website netwerk platteland: deze link
Website WUR: deze link 

Leerreis Nutriëntenkringloop
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 22-02-2021