Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

'Monovergister op varkensbedrijf rendeert het best bij zo vers mogelijke mest'

Een varkenshouder die wil investeren in monomestvergisting, staat voor de uitdaging aan om ook te zorgen voor dagverse mest in

lees meer

Waterschappen vinden dat regeling voor bufferstroken tekort schiet

Op woensdag 6 maart bespreekt de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verschillende aan mest gerelateerde onderwerpen. De waterschappen

lees meer

Groen Gas Goor zoekt emissierechten voor natuurvergunning

Het bedrijf Groen Gas Goor dat in een covergistingsinstallatie exploiteert en het biogas opwerkt tot groen gas beschikt niet over

lees meer

Vlaams stikstofdecreet is officieel van kracht

Donderdag 22 februari is het Vlaamse stikstofdecreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor zullen alle nieuwe stikstofmaatregelen vanaf vrijdag 23

lees meer