Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Vlaamse mestverwerkingsector moet emissies reduceren

In het stikstofakkoord van spraken de coalitiepartijen in de Vlaamse regering in maart van dit jaar met elkaar af dat

lees meer

Boeren kunnen stikstof beter benutten

Nederlandse boeren kunnen zorgvuldiger met hun meststoffen omgaan. Dat leidt niet alleen tot een verlaging van de ammoniakemissies en verbetering

lees meer

Afzettarieven voor mest lopen verder op

De tarieven voor veehouderijbedrijven om mest af te zetten lopen verder op nu het uitrijdseizoen voor 2023 voorbij is. Het

lees meer

Pleidooi voor kritische prestatie-indicatoren als basis voor toekomstig mestbeleid

Bij de stemmingen in de Tweede Kamer op dinsdag 26 september in de Tweede Kamer heeft een meerderheid een motie

lees meer