Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Reactie Unie van Waterschappen op aanwijzing NV-gebieden: extra maatregelen nodig, maar dit is te generiek

De Unie van Waterschappen heeft een reactie gegeven aan de minister op de aanwijzing van de Nutriënt Verontreinigde gebieden. Hoewel

lees meer

‘Mestafzet raakt klem door extra nutriënten verontreinigde gebieden'

De mestafzet komt verder onder druk nu minister Adema van LNV een groot aantal nieuwe 'nutriënten verontreinigde gebieden' heeft

lees meer

LTO en POV ageren tegen verlaging van sectorale mestproductieplafonds

Demissionair minister Adema heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat voor de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij, de sectorspecifieke plafonds

lees meer

Bemestingsnormen voor nutriënten verontreinigde gebieden

Het kabinet heeft Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden aangewezen waar agrarische bedrijven minder dierlijke mest en/of kunstmest mogen gebruiken. Bedrijven in

lees meer