Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Nog 4 melkveehouders gezocht voor project 'spoelen van roostervloeren met water' om ammoniak te reduceren

Hoe kan op een eenvoudige, praktische en erkende manier de ammoniakemissie verder gereduceerd worden in bestaande melkveestallen? In het tweejarig

lees meer

'Mestvergisting kan al renderen bij verwerking van 3.000 kuub per jaar'

Vergisting van mest kan al renderen bij verwerking van 3.000 kuub per jaar, aldus Jan Dirk van Mourik, projectleider

lees meer

NVWA is redelijk tevreden over invoering van rVDM

De NVWA is redelijk tevreden over de invoering van de digitale mestbon rVDM. Sinds 1 maart verlopen de uitgevoerde transporten

lees meer

Vrachtwagen met mest gekanteld in Ospeldijk

Een vrachtwagen met mest is woensdagmiddag 22 maart gekanteld in Ospeldijk bij Nederweert. Door het ongeval brak ook een waterleiding

lees meer