Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Lely Exos wordt vanaf 2024 verkrijgbaar

Lely Exos, een systeem voor het volledig autonoom oogsten en voeren van vers gras, is vanaf medio 2024 commercieel beschikbaar

lees meer

Onderzoek naar verbetering van GR/GPS bij mesttransport

Minister Adema van LNV wil meewerken aan een onderzoek voor om te verkennen of er nieuwe en betere technieken op

lees meer

Het is zinvol om bijmestgift te baseren op gewas- en/of bodemmetingen in het groeiseizoen

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan een nauwkeurige bemesting om de verliezen naar het milieu zo laag mogelijk te

lees meer

'Kosten mestafzet gaan richting nul'

Harm en Teun Wientjes uit het Brabantse Oploo runnen samen een melkveehouderij met 230 koeien. De broers zijn erin geslaagd

lees meer